در این بحبوحه انتخاب رشته و در میان انبوه اطلاعات سایت­ها و موسسات مختلف برای داشتن انتخاب رشته مناسب، موضوع و مطلب مهمی که مورد غفلت قرار گرفته میزان دخالت و مشارکت والدین عزیز در این قضیه است. والدین به واسطه نگرانی­ برای آینده فرزندان شان عموماً تلاش می کنند که در انتخاب رشته مشاور […]Source link