نورو، اولین مدل خودران مخصوص تحویل مواد غذایی در آینده نزدیک استفاده از فناوری خودران وارد فاز تازه‌ای خواهد شد و از خودروهایی مثل نورو، برای تحویل عذای گرم و مواد غذایی به مشتریان استفاده می‌شود. بیش‌تر خودروهای خودران برای حمل انسان ساخته شده‌اند و کاربرد دیگری برای آن‌ها تعریف نشده است. مانند خودروی خودران […]Source link