کشف شواهد جدید از وجود آب در قمر اروپا قمر اروپای مشتری با توجه به وجود یک اقیانوس زیر سطحی، یکی از بهترین مکان‌ها برای جستجوی حیات در منظومه‌ی شمسی است. آرتور سی کلارک نویسنده‌ی شهیر داستان‌های علمی تخیلی، پیش‌بینی کرده بود که قمر اروپا ممکن است، مکان مناسبی برای شکل‌گیری حیات فرازمینی باشد. اکنون […]

نوشته کشف شواهد جدید از وجود آب در قمر اروپا اولین بار در آینده سازان. پدیدار شد.Source link